Chia sẻ
Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII
Tác giả : Tô Minh Trang
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 18/01/2016
Tem trưng bày
Nhằm góp phần thiết thực tuyên truyền, giới thiệu và chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của đất nước,  bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII" được phát hành ngày 18/01/2016.

Hình tượng chính trên tem là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; được phác họa chân thực bằng phương pháp ký họa. Bộ tem miêu tả chân thực thần thái, nhân cách, trí tuệ và tư tưởng của vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Hình ảnh lá cờ Đảng tung bay trên số XII với nền hoa văn gấm vóc thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời khẳng định trọng trách to lớn của Đảng trước dân tộc./.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 18/01/2016 tại Hà Nội./.
Bạn chưa đang nhập
Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII
Tác giả:  Tô Minh Trang
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 18/01/2016
Tác giả : Tô Minh Trang
Tem trưng bày
Nhằm góp phần thiết thực tuyên truyền, giới thiệu và chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của đất nước,  bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII" được phát hành ngày 18/01/2016.

Hình tượng chính trên tem là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; được phác họa chân thực bằng phương pháp ký họa. Bộ tem miêu tả chân thực thần thái, nhân cách, trí tuệ và tư tưởng của vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Hình ảnh lá cờ Đảng tung bay trên số XII với nền hoa văn gấm vóc thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời khẳng định trọng trách to lớn của Đảng trước dân tộc./.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 18/01/2016 tại Hà Nội./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4