Chia sẻ
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội thiêu niên Tiền phong HCM (15/5/1941 - 2001)
Tác giả : Nguyễn Du
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 15/5/2001
Tem trưng bày
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì những quyền của trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã phát triển nhanh chóng, rộng khắp cả nước, là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào của Thiếu nhi và là đội dự bị bổ xung thường xuyên lực lượng cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Được Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm sóc, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng phát triển mạnh mẽ, các phong trào thi đua của Đội ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung : "Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ". Và từ các phong trào thi đua đã nhân lên nhiều đội viên xuất sắc là tấm gương sáng để thiếu nhi cả nước học tập và noi theo.

Hình ảnh Bác Hồ quàng khăn đỏ đội viên cho cháu thiếu nhi trên tem "Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2001)" đã miêu tả đầy đủ hết ý nghĩa và tình cảm của Bác với các cháu thiếu nhi./.
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội thiêu niên Tiền phong HCM (15/5/1941 - 2001)
Tác giả:  Nguyễn Du
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 15/5/2001
Tác giả : Nguyễn Du
Tem trưng bày
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì những quyền của trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã phát triển nhanh chóng, rộng khắp cả nước, là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào của Thiếu nhi và là đội dự bị bổ xung thường xuyên lực lượng cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Được Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm sóc, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng phát triển mạnh mẽ, các phong trào thi đua của Đội ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung : "Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ". Và từ các phong trào thi đua đã nhân lên nhiều đội viên xuất sắc là tấm gương sáng để thiếu nhi cả nước học tập và noi theo.

Hình ảnh Bác Hồ quàng khăn đỏ đội viên cho cháu thiếu nhi trên tem "Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2001)" đã miêu tả đầy đủ hết ý nghĩa và tình cảm của Bác với các cháu thiếu nhi./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4