Chia sẻ
Tem phát hành chung Việt Nam - Lào: Kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao
Tác giả : Võ Lương Nhi
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 18/7/2012
Tem trưng bày
Quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt trong sáng, tấm gương mẫu mực về sự đoàn kết keo sơn, thuỷ chung trước sau như một, sự hợp tác bình đẳng đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Đây là mối quan hệ truyền thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và cùng đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; Trải qua nhiều thử thách, hy sinh, gian khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước, đã làm nên sức mạnh kỳ diệu đưa tới thắng lợi vẻ vang của nhân dân hai nước trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế hiện nay. Lãnh đạo hai nước luôn coi trọng và dành mọi ưu tiên trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Năm 2012 là năm tổ chức 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2012) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2012). Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”.

Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng về tình hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung và sự kiện phát hành tem chung giữa hai nước nói riêng, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Lào: Kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao”./.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 18/7/2012 tại Hà Nội./.
Bạn chưa đang nhập
Tem phát hành chung Việt Nam - Lào: Kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao
Tác giả:  Võ Lương Nhi
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 18/7/2012
Tác giả : Võ Lương Nhi
Tem trưng bày
Quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt trong sáng, tấm gương mẫu mực về sự đoàn kết keo sơn, thuỷ chung trước sau như một, sự hợp tác bình đẳng đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Đây là mối quan hệ truyền thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và cùng đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; Trải qua nhiều thử thách, hy sinh, gian khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước, đã làm nên sức mạnh kỳ diệu đưa tới thắng lợi vẻ vang của nhân dân hai nước trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế hiện nay. Lãnh đạo hai nước luôn coi trọng và dành mọi ưu tiên trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Năm 2012 là năm tổ chức 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2012) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2012). Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”.

Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng về tình hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung và sự kiện phát hành tem chung giữa hai nước nói riêng, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Lào: Kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao”./.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 18/7/2012 tại Hà Nội./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4