Chia sẻ
Kỷ niệm 60 năm Ngành hàng không dân dụng Việt Nam (1956-2016)
Tác giả : Tô Minh Trang
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 10/01/2016
Tem trưng bày
Trải qua 60 năm hình thành và phát triển (15/01/1956 - 15/01/2016), Hàng không Dân dụng Việt Nam đã lập nên truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào, hoàn thành tốt sứ mệnh phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam (1956 - 2016)” được phát ngày 10/01/2016. Hình tượng chính trên tem là hình ảnh Bác Hồ với ngành Hàng không dân dụng Việt Nam trên nền con số 60 thể hiện chiều dài lịch sử 60 năm từ quá khứ hào hùng (hình ảnh bia lưu niệm di tích lịch sử sân bay Lũng Cò và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ tiếp quản sân bay Gia Lâm sau ngày giải phóng Thủ đô) đến những thành tựu hiện nay (nhà ga T2 tại sân bay Nội Bài, tháp chỉ huy tại sân bay Tân Sơn Nhất). Bộ tem thể hiện năng lực và khát vọng cất cánh của hàng không Việt Nam, hướng tới hội nhập sâu rộng toàn cầu ./.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 10/01/2016 tại Hà Nội./.
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 60 năm Ngành hàng không dân dụng Việt Nam (1956-2016)
Tác giả:  Tô Minh Trang
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 10/01/2016
Tác giả : Tô Minh Trang
Tem trưng bày
Trải qua 60 năm hình thành và phát triển (15/01/1956 - 15/01/2016), Hàng không Dân dụng Việt Nam đã lập nên truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào, hoàn thành tốt sứ mệnh phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam (1956 - 2016)” được phát ngày 10/01/2016. Hình tượng chính trên tem là hình ảnh Bác Hồ với ngành Hàng không dân dụng Việt Nam trên nền con số 60 thể hiện chiều dài lịch sử 60 năm từ quá khứ hào hùng (hình ảnh bia lưu niệm di tích lịch sử sân bay Lũng Cò và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ tiếp quản sân bay Gia Lâm sau ngày giải phóng Thủ đô) đến những thành tựu hiện nay (nhà ga T2 tại sân bay Nội Bài, tháp chỉ huy tại sân bay Tân Sơn Nhất). Bộ tem thể hiện năng lực và khát vọng cất cánh của hàng không Việt Nam, hướng tới hội nhập sâu rộng toàn cầu ./.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 10/01/2016 tại Hà Nội./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4