Trang chủ  >  Thế hệ trẻ học và làm theo lời Bác  >  Câu chuyện thế hệ trẻ
Anh Việt Phương có kể câu chuyện về một cháu bé con một đồng chí cán bộ Trung ương. Đồng chí ấy đưa con vào cơ quan, rồi vì công tác, buổi...
Trong khoảng ngày 05 đến 10 tháng 11 năm 1942 tại nhà giam Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã viết 18 bài thơ trong đó có các bài “Cảnh binh...
Ngày 29 tháng 5 năm 1955, báo Nhân dân đưa tin bảy giờ tối hôm qua, Trường Đại học Nhân dân Việt Nam đã làm lễ khai giảng một cách trọng thể....
Anh Phan Phúc(1) kể: Trong kháng chiến chống Pháp, tôi là đội viên của Đội Thiếu sinh quân văn nghệ ở Việt Bắc. Một hôm vào đầu tháng...