Chia sẻ
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả : Hoàng Thúy Liệu
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 19/5/2000
Tem trưng bày
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) - Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là "Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” năm 1987.

Những di sản Người để lại cho thế hệ mai sau là vô giá, trong đó toả sáng với sức thu phục kỳ diệu là tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân cách Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh. Bộ tem "Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" là một phần tuyền truyền cho những giá trị cao quý đó./.
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả:  Hoàng Thúy Liệu
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 19/5/2000
Tác giả : Hoàng Thúy Liệu
Tem trưng bày
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) - Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là "Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” năm 1987.

Những di sản Người để lại cho thế hệ mai sau là vô giá, trong đó toả sáng với sức thu phục kỳ diệu là tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân cách Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh. Bộ tem "Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" là một phần tuyền truyền cho những giá trị cao quý đó./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4