Chia sẻ
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004)
Tác giả : Nguyễn Du
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 02/9/2004
Tem trưng bày
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đất nước ta từng có nhiều tên gọi chính thức như: Văn Lang thời Hùng Vương, Âu Lạc thời An Dương Vương, Vạn Xuân thời Tiền Lý, Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê, Đại Việt thời Lý -Trần - Lê, Đại Ngu thời nhà Hồ, và sự ra đời của Quốc hiệu Việt Nam dưới triều Nguyễn là một dấu mốc lịch sử quan trọng. Dấu mốc lịch sử Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiến pháp năm 1946 chính thức thể chế hóa Quốc hiệu này. Từ đấy, Quốc hiệu Việt Nam được sử dụng phổ biến, với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng, toàn diện nhất. Hai chữ “Việt Nam” đã trở thành tên gọi quen thuộc, ăn sâu vào tiềm thức, vào máu thịt của mỗi người dân đất Việt hôm nay và được công nhận hoàn toàn về mặt ngoại giao với các nước trên Thế giới.

Ngày 02/09/2004, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “200 năm quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004)”, có ý nghĩa vô cùng quan trọng khẳng định tính pháp lý về chủ quyền của một Nhà nước Việt Nam thể hiện ý chí, sức mạnh muôn đời của người dân Việt./.
Bạn chưa đang nhập
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004)
Tác giả:  Nguyễn Du
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 02/9/2004
Tác giả : Nguyễn Du
Tem trưng bày
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đất nước ta từng có nhiều tên gọi chính thức như: Văn Lang thời Hùng Vương, Âu Lạc thời An Dương Vương, Vạn Xuân thời Tiền Lý, Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê, Đại Việt thời Lý -Trần - Lê, Đại Ngu thời nhà Hồ, và sự ra đời của Quốc hiệu Việt Nam dưới triều Nguyễn là một dấu mốc lịch sử quan trọng. Dấu mốc lịch sử Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiến pháp năm 1946 chính thức thể chế hóa Quốc hiệu này. Từ đấy, Quốc hiệu Việt Nam được sử dụng phổ biến, với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng, toàn diện nhất. Hai chữ “Việt Nam” đã trở thành tên gọi quen thuộc, ăn sâu vào tiềm thức, vào máu thịt của mỗi người dân đất Việt hôm nay và được công nhận hoàn toàn về mặt ngoại giao với các nước trên Thế giới.

Ngày 02/09/2004, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “200 năm quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004)”, có ý nghĩa vô cùng quan trọng khẳng định tính pháp lý về chủ quyền của một Nhà nước Việt Nam thể hiện ý chí, sức mạnh muôn đời của người dân Việt./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4