Chia sẻ
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm
Tác giả : Vũ Kim Liên
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 10/10/2005
Tem trưng bày
Năm 2005, Hà Nội tổ chức kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội với nhiều hoạt động văn hóa - xã hội nhằm hướng tới kỷ niệm mốc lịch sử trọng đại và thiêng liêng của dân tộc Việt Nam nói chung, của thủ đô Hà Nội  nói riêng, đó là sự kiện Thủ đô ngàn năm văn vật của đất nước Việt Nam tròn 1000 năm tuổi.

Để chào mừng sự kiện trọng đại này, Bưu điện Việt Nam đã có một chương trình phát hành tem đặc biệt với 3 bộ tem chung tên gọi "1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Bộ tem năm 2005 này giới thiệu về truyền thống lịch sử chống giặc ngoại xâm của Thủ đô.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên lễ đài tại Quảng trường Ba Đình lịch sử trong Lễ mừng chiến thắng với hình ảnh các đoàn quân chiến thắng trở về trong niềm hân hoan của nhân dân Thủ đô và là niềm tự hào của một dân tộc anh hùng.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 10/10/2005 tại Hà Nội./.
Bạn chưa đang nhập
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm
Tác giả:  Vũ Kim Liên
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 10/10/2005
Tác giả : Vũ Kim Liên
Tem trưng bày
Năm 2005, Hà Nội tổ chức kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội với nhiều hoạt động văn hóa - xã hội nhằm hướng tới kỷ niệm mốc lịch sử trọng đại và thiêng liêng của dân tộc Việt Nam nói chung, của thủ đô Hà Nội  nói riêng, đó là sự kiện Thủ đô ngàn năm văn vật của đất nước Việt Nam tròn 1000 năm tuổi.

Để chào mừng sự kiện trọng đại này, Bưu điện Việt Nam đã có một chương trình phát hành tem đặc biệt với 3 bộ tem chung tên gọi "1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Bộ tem năm 2005 này giới thiệu về truyền thống lịch sử chống giặc ngoại xâm của Thủ đô.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên lễ đài tại Quảng trường Ba Đình lịch sử trong Lễ mừng chiến thắng với hình ảnh các đoàn quân chiến thắng trở về trong niềm hân hoan của nhân dân Thủ đô và là niềm tự hào của một dân tộc anh hùng.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 10/10/2005 tại Hà Nội./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4