Chia sẻ
Kỷ niệm 60 năm thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945 - 2005)
Tác giả : Đỗ Lệnh Tuấn
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 10/8/2005
Tem trưng bày
Cùng với cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 tại Hà Nội, ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã chính thức được thành lập. Trong những ngày đầu độc lập, Công an nhân dân đã góp công lớn trong việc bảo vệ chính quyền nhân dân non trẻ chống thù trong giặc ngoài.

Trải qua hơn 60 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện, được các tầng lớp nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với thành tích xuất sắc đó, Công an nhân dân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm đơn vị và cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; hàng trăm ngàn đơn vị và cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu cao quý khác. Phần thưởng lớn nhất mà Công an nhân dân nhận được là lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem "Kỷ niệm 60 năm thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945 - 2005)" nhằm tôn vinh những công lao, thành tích to lớn của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam./.
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 60 năm thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945 - 2005)
Tác giả:  Đỗ Lệnh Tuấn
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 10/8/2005
Tác giả : Đỗ Lệnh Tuấn
Tem trưng bày
Cùng với cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 tại Hà Nội, ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã chính thức được thành lập. Trong những ngày đầu độc lập, Công an nhân dân đã góp công lớn trong việc bảo vệ chính quyền nhân dân non trẻ chống thù trong giặc ngoài.

Trải qua hơn 60 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện, được các tầng lớp nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với thành tích xuất sắc đó, Công an nhân dân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm đơn vị và cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; hàng trăm ngàn đơn vị và cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu cao quý khác. Phần thưởng lớn nhất mà Công an nhân dân nhận được là lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem "Kỷ niệm 60 năm thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945 - 2005)" nhằm tôn vinh những công lao, thành tích to lớn của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4