Chia sẻ
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 2000)
Tác giả : Đỗ Lệnh Tuấn, Nguyễn Du
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 19/8/2000
Tem trưng bày
Lực lượng Công an nhân dân ra đời trong không khí sục sôi của ngày khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội 19/8/1945 trong cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Suốt chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chăm lo giáo dục, rèn luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, luôn xứng đáng là một lực lượng “Trung thành với Đảng - Tận tụy với dân - Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 2000)" nhằm giới thiệu những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu của Ngành Công an Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 2000)
Tác giả:  Đỗ Lệnh Tuấn, Nguyễn Du
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 19/8/2000
Tác giả : Đỗ Lệnh Tuấn, Nguyễn Du
Tem trưng bày
Lực lượng Công an nhân dân ra đời trong không khí sục sôi của ngày khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội 19/8/1945 trong cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Suốt chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chăm lo giáo dục, rèn luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, luôn xứng đáng là một lực lượng “Trung thành với Đảng - Tận tụy với dân - Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 2000)" nhằm giới thiệu những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu của Ngành Công an Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4