Chia sẻ
Ngày tem (Kỷ niệm 50 năm con tem Cách mạng đầu tiên)
Tác giả : Hoàng Thúy Liệu
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 15/8/1996
Tem trưng bày
Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vùng lên đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, giành độc lập cho dân tộc, xoá bỏ ách đô hộ của thực dân Pháp, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam.

Ngày 2/9/1946, nhân kỷ niệm 1 năm ngày độc lập, Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem đầu tiên gồm 05 mẫu tem mang chân dung Hồ Chủ Tịch. Đây là bộ tem đầu tiên do ta hoàn toàn tự thiết kế, in ấn và phát hành, mở ra một kỷ nguyên mới cho tem Bưu chính Cách mạng.

Năm 1996, nhân kỷ niệm 50 năm tem Bưu chính Cách mạng, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Ngày tem (Kỷ niệm 50 năm con tem Cách mạng đầu tiên)", mẫu tem khắc họa lại hình con tem đầu tiên được cách điệu trên nền những cánh hoa sen. Đây là bộ tem thứ hai được thể hiện theo phong cách tem trên tem, một loại hình tem được nhiều người sưu tập ưa chuộng tìm kiếm./.
Bạn chưa đang nhập
Ngày tem (Kỷ niệm 50 năm con tem Cách mạng đầu tiên)
Tác giả:  Hoàng Thúy Liệu
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 15/8/1996
Tác giả : Hoàng Thúy Liệu
Tem trưng bày
Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vùng lên đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, giành độc lập cho dân tộc, xoá bỏ ách đô hộ của thực dân Pháp, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam.

Ngày 2/9/1946, nhân kỷ niệm 1 năm ngày độc lập, Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem đầu tiên gồm 05 mẫu tem mang chân dung Hồ Chủ Tịch. Đây là bộ tem đầu tiên do ta hoàn toàn tự thiết kế, in ấn và phát hành, mở ra một kỷ nguyên mới cho tem Bưu chính Cách mạng.

Năm 1996, nhân kỷ niệm 50 năm tem Bưu chính Cách mạng, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Ngày tem (Kỷ niệm 50 năm con tem Cách mạng đầu tiên)", mẫu tem khắc họa lại hình con tem đầu tiên được cách điệu trên nền những cánh hoa sen. Đây là bộ tem thứ hai được thể hiện theo phong cách tem trên tem, một loại hình tem được nhiều người sưu tập ưa chuộng tìm kiếm./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4