Chia sẻ
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông)
Tác giả : Bùi Trang Toàn, Nguyễn Du
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 31/12/2007
Tem trưng bày
Đây là bộ tem phổ thông "Chủ tịch Hồ Chí Minh" phát hành nhằm tôn vinh Bác Hồ - Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là "Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” năm 1987./.
Bạn chưa đang nhập
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông)
Tác giả:  Bùi Trang Toàn, Nguyễn Du
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 31/12/2007
Tác giả : Bùi Trang Toàn, Nguyễn Du
Tem trưng bày
Đây là bộ tem phổ thông "Chủ tịch Hồ Chí Minh" phát hành nhằm tôn vinh Bác Hồ - Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là "Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” năm 1987./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4