Chia sẻ
Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (08/5/1946 - 1996)
Tác giả : Nguyễn Thị Sâm
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 08/5/1996
Tem trưng bày
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành lập năm 1946 như một mốc son đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nhân đạo với tên gọi ban đầu là Hội hồng thập tự Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên. Sự ra đời của Hội Hồng thập tự Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân, kịp thời phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, bước đầu đặt nền tảng cho quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực nhân đạo.

Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, sẵn sàng có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn nhất, sát cánh cùng những người nghèo, người yếu thế trong xã hội, thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.

Việc phát hành bộ tem "Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (08/5/1946 - 1996)" nhằm tôn vinh những công lao to lớn của Hội trong công cuộc xây dựng Tổ quốc với hình tượng Bác Hồ - Chủ tịch danh dự của Hội và trích lời dạy của Người gửi Hội Hồng thập tự: "... phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khoẻ của nhân dân và làm mọi việc có thể làm để giảm bớt đau thương cho họ" ./.
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (08/5/1946 - 1996)
Tác giả:  Nguyễn Thị Sâm
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 08/5/1996
Tác giả : Nguyễn Thị Sâm
Tem trưng bày
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành lập năm 1946 như một mốc son đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nhân đạo với tên gọi ban đầu là Hội hồng thập tự Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên. Sự ra đời của Hội Hồng thập tự Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân, kịp thời phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, bước đầu đặt nền tảng cho quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực nhân đạo.

Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, sẵn sàng có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn nhất, sát cánh cùng những người nghèo, người yếu thế trong xã hội, thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.

Việc phát hành bộ tem "Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (08/5/1946 - 1996)" nhằm tôn vinh những công lao to lớn của Hội trong công cuộc xây dựng Tổ quốc với hình tượng Bác Hồ - Chủ tịch danh dự của Hội và trích lời dạy của Người gửi Hội Hồng thập tự: "... phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khoẻ của nhân dân và làm mọi việc có thể làm để giảm bớt đau thương cho họ" ./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4