Khác
Khác
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Tùng (Chủ biên) - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - ThS. Nguyễn Thị Chi
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 7” nằm trong Bộ sách Bác Hồ được xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là những bài học về đạo đức, lối sống được biên soạn và xuất bản hướng tới mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các cấp học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Bộ sách dựa trên ý tưởng giáo dục đạo...
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Tùng (Chủ biên) - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Phan Thị Hương Giang - ThS. Hồ Thị Hương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5” nằm trong Bộ sách Bác Hồ được xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là những bài học về đạo đức, lối sống được biên soạn và xuất bản hướng tới mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các cấp học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Bộ sách dựa trên ý tưởng giáo dục đạo...
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Tùng (Chủ biên) - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - TS. Nguyễn Quốc Luân
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4” nằm trong Bộ sách Bác Hồ được xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là những bài học về đạo đức, lối sống được biên soạn và xuất bản hướng tới mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các cấp học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Bộ sách dựa trên ý tưởng giáo dục đạo...
Tác giả: Bút ký của Hồ Ngọc Sơn
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
“Bác Hồ và anh Văn” là bút ký của Đại tá Hồ Ngọc Sơn với sự xuất hiện của hai nhân vật vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Gíap. Cuốn sách được sắp xếp làm 3 phần: Phần mở đầu, Phần viết về Bác Hồ và Phần viết về anh Văn. Bên cạnh đó cuốn sách còn cung cấp tư liệu tham thảo đặc biệt về Chiến dịch Điện Biên Phủ...
Tác giả: Hà Minh Hồng (Chủ biên) - Trần Thuận - Lưu Văn Quyết
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Dưới sự tổ chức và lãnh đạo tài tình của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh ngay từ khi ra đời (1941), đến khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình (1951), đã thực hiện thành công đại đoàn kết toàn dân, gồm công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Thành công của Mặt trận Việt Minh và của cách mạng Việt Nam đã chứng minh lời của Chủ...
Tác giả: Bộ Quốc phòng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” luôn được Đảng ta quán triệt trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước. Đảng luôn chú trọng xây dựng về chính trị, tư tưởng, lý luận, đổi mới nội dung, tư duy lý luận, phương thức lãnh đạo của Đảng để phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo thống nhất trong Đảng, sự...
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Tùng (Chủ biên) - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 10” nằm trong Bộ sách Bác Hồ được xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là những bài học về đạo đức, lối sống được biên soạn và xuất bản hướng tới mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các cấp học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Bộ sách dựa trên ý tưởng giáo dục đạo...
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Tùng (Chủ biên) - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - ThS. Đoàn Thị Thúy Hạnh - ThS. Võ Thanh Hà
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 1” nằm trong Bộ sách Bác Hồ được xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là những bài học về đạo đức, lối sống được biên soạn và xuất bản hướng tới mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các cấp học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Bộ sách dựa trên ý tưởng giáo dục đạo...
Tác giả:
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Những kỷ niệm, ấn tượng về Bác Hồ, về tên gọi Hồ Chí Minh, luôn sâu đậm trong lòng mỗi người Việt Nam, dù già hay trẻ, dù đã sống trong chiến tranh, trong công cuộc giữ và dựng nước hay sinh ra trong hòa bình. Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ trong tôi” đã có hàng vạn bài viết được gửi về. Hàng vạn bài viết là hàng vạn gương...
Tác giả: Đỗ Hoàng Linh (Chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Nhận thấy tầm quan trọng của công tác cán bộ và chỉnh đốn lề lối làm việc cho cán bộ, năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Sửa đổi lối làm việc”. Tác phẩm là tài liệu quý giúp cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc. Cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” trong công cuộc đổi mới hôm nay” đã tổng hợp, sưu...
  Trang  1 2 3 4 5