Các tác phẩm về Bác
Các tác phẩm về Bác
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền, đó là giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy việc làm thiết thực để chứng minh cho đạo đức cách mạng, giáo huấn, lôi cuốn, thuyết phục mọi người hành động vì sự nghiệp chung của đất nước. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Một người phải biết học nhiều người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Hưởng ứng phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu gương “người tốt, việc tốt”, thi đua yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta trong thời kỳ đổi mới, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã phối hợp với Báo Quân đội nhân dân xuất bản bộ sách Những tấm gương bình dị mà cao quý, thuộc loại sách “Người tốt – Việc tốt”. Bộ sách...

Truyện

Thơ

Khác
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Tùng (Chủ biên) - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - TS. Nguyễn Quốc Luân
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4” nằm trong Bộ sách Bác Hồ được xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là những bài học về đạo đức, lối sống được biên soạn và xuất bản hướng tới mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các cấp học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Bộ sách dựa trên ý tưởng giáo dục đạo...
Tác giả: Bút ký của Hồ Ngọc Sơn
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
“Bác Hồ và anh Văn” là bút ký của Đại tá Hồ Ngọc Sơn với sự xuất hiện của hai nhân vật vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Gíap. Cuốn sách được sắp xếp làm 3 phần: Phần mở đầu, Phần viết về Bác Hồ và Phần viết về anh Văn. Bên cạnh đó cuốn sách còn cung cấp tư liệu tham thảo đặc biệt về Chiến dịch Điện Biên Phủ...
Tác giả: Hà Minh Hồng (Chủ biên) - Trần Thuận - Lưu Văn Quyết
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Dưới sự tổ chức và lãnh đạo tài tình của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh ngay từ khi ra đời (1941), đến khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình (1951), đã thực hiện thành công đại đoàn kết toàn dân, gồm công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Thành công của Mặt trận Việt Minh và của cách mạng Việt Nam đã chứng minh lời của Chủ...
Tác giả: Bộ Quốc phòng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” luôn được Đảng ta quán triệt trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước. Đảng luôn chú trọng xây dựng về chính trị, tư tưởng, lý luận, đổi mới nội dung, tư duy lý luận, phương thức lãnh đạo của Đảng để phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo thống nhất trong Đảng, sự...
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Tùng (Chủ biên) - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 10” nằm trong Bộ sách Bác Hồ được xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là những bài học về đạo đức, lối sống được biên soạn và xuất bản hướng tới mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các cấp học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Bộ sách dựa trên ý tưởng giáo dục đạo...
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Tùng (Chủ biên) - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - ThS. Đoàn Thị Thúy Hạnh - ThS. Võ Thanh Hà
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 1” nằm trong Bộ sách Bác Hồ được xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là những bài học về đạo đức, lối sống được biên soạn và xuất bản hướng tới mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các cấp học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Bộ sách dựa trên ý tưởng giáo dục đạo...
Tác giả:
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Những kỷ niệm, ấn tượng về Bác Hồ, về tên gọi Hồ Chí Minh, luôn sâu đậm trong lòng mỗi người Việt Nam, dù già hay trẻ, dù đã sống trong chiến tranh, trong công cuộc giữ và dựng nước hay sinh ra trong hòa bình. Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Bác Hồ trong tôi” đã có hàng vạn bài viết được gửi về. Hàng vạn bài viết là hàng vạn gương...
Tác giả: Đỗ Hoàng Linh (Chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Nhận thấy tầm quan trọng của công tác cán bộ và chỉnh đốn lề lối làm việc cho cán bộ, năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Sửa đổi lối làm việc”. Tác phẩm là tài liệu quý giúp cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc. Cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” trong công cuộc đổi mới hôm nay” đã tổng hợp, sưu...
Tác giả: Trần Văn Giang
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Chuẩn Đô đốc Trần Văn Giang sinh là một cán bộ cấp cao trong quân đội, ông may mắn được gặp Hồ Chủ tịch nhiều lần trong các hội nghị, các lớp học, buổi liên hoan cũng như tại các đơn vị Bác đến thăm. Với cái nhìn tinh tế, trí nhớ tốt, cách kể truyện trung thực những điều tai nghe mắt thấy và suy nghĩ của bản thân mình, ông đã viết nên những khúc hồi ký về Bác Hồ khá sinh động,...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách Tâm tài đất Việt thời đại Hồ Chí Minh là cuốn sách viết về những con người, những chân dung tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh. Mỗi nhân vật trong cuốn sách mang đến một màu sắc, một câu chuyện, một cuộc đời riêng, song có thể nói xuyên suốt tác phẩm là hai sợi chỉ đỏ: cái Tâm và cái Tài ẩn chứa trong tâm hồn Việt. Cuốn sách gồm có hai phần: Phần thứ nhất là chân dung...
  Trang  1 2 3 4 5
Tác giả: Hồ Chí Minh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, được viết từ trái tim, trí tuệ và tư tưởng của một vĩ nhân. Di chúc của Người là sự hội tụ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hòa quyện, chắt lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại; đã đi vào lịch sử và trở thành một tài sản vô giá của dân tộc ta. Bởi vậy, trước lúc đi xa Người không chỉ để lại cho...
Tác giả:
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lý luận Chính trị
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới. Trong toàn bộ di sản tư tưởng, tinh thần mà Người để lại cho dân tộc, có nhiều tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu những sự kiện quan trọng, gắn với những bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trong số đó, có 5 di sản đã được công...
Tác giả: Hồ Chí Minh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Di chúc là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha; là niềm tin sâu dắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau. Di chúc của Người đã trở thành thiêng...
Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hậu tuyển chọn
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Tuyển thơ tập hợp 141 tác phẩm của 115 nhà thơ đương đại Việt Nam và nước ngoài viết về Bác Hồ trong suốt hơn 75 năm qua, kể từ Cách mạng mùa thu tháng Tám năm 1945 cho đến nay. Ngoài ra, phần cuối của cuốn sách, nhóm biên soạn còn giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các tác giả để bạn đọc tiện tham khảo. Những bài thơ viết về Bác được giới thiệu trong tuyển thơ “Vào cõi Bác xưa” dù...
Tác giả: Nhóm tác giả thuộc Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, do tác giả Đỗ Hoàng Linh làm chủ biên
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách ảnh Nguyễn Ái - Quốc Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước được biên soạn, xuất bản bằng 4 thứ tiếng Việt, Anh, Nga, Trung Quốc. Ngoài phần Tiểu sử và phần Biên niên sự kiện, các tác giả đã lựa chọn, biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích quý giá có liên quan đến quá trình hoạt động của Người từ năm 1911 - 1945 với  mong muốn...
Tác giả: GS Song Thành
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lý luận Chính trị
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Nội dung cuốn sách có ba phần lớn: Phần thứ nhất gồm 3 chương, trong đó tác giả tập trung làm rõ quan niệm và tiêu chí để xem xét một nhà tư tưởng; những tiền đề lý luận và thực tiễn đã góp phần hình thành nên nhà tư tưởng Hồ Chí Minh; trình bày khái quát những cống hiến sáng tạo về tư tưởng - lý luận của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và ý nghĩa của nó đối với thời...
Tác giả: Mạch Quang Thắng
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lý luận Chính trị
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách là sự tổng hợp, khái quát những kết quả nghiên cứu của tác giả trong nhiều năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nội dung tập trung giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - bộ ba cấu thành nên con người kiệt xuất - Hồ Chí Minh và trở thành giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Qua đó nhằm...
Tác giả: T.Lan
Phát hành bởi: Sách Trưng bày
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện của T.Lan xuất bản lần đầu vào năm 1963, tiếp đó được xuất bản vào năm 1994, đã được đông đảo bạn đọc hoan nghênh và yêu thích. Nội dung cuốn sách ghi lại một số mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính Người vừa đi vừa kể lại trên đường ra mặt trận trong Chiến dịch Biên giới năm 1950. Nhân cuộc vận...
Tác giả: Trần Thị Ngân
Phát hành bởi: Sách Trưng bày
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Việt Nam có quyền kiêu hãnh và tự hào, vì chúng ta có một Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là ngọn đèn pha chói lọi soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy Hồ Chí Minh đã đi...
Tác giả: Trần Thị Ngân
Phát hành bởi: Sách Trưng bày
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Việt Nam có quyền kiêu hãnh và tự hào, vì chúng ta có một Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là ngọn đèn pha chói lọi soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy Hồ Chí Minh đã đi...
  Trang  1 2 3 4 5