Tác giả: Hồ Chí Minh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, được viết từ trái tim, trí tuệ và tư tưởng của một vĩ nhân. Di chúc của Người là sự hội tụ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hòa quyện, chắt lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại; đã đi vào lịch sử và trở thành một tài sản vô giá của dân tộc ta. Bởi vậy, trước lúc đi xa Người không chỉ để lại cho...
Tác giả:
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lý luận Chính trị
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới. Trong toàn bộ di sản tư tưởng, tinh thần mà Người để lại cho dân tộc, có nhiều tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu những sự kiện quan trọng, gắn với những bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trong số đó, có 5 di sản đã được công...
Tác giả: Hồ Chí Minh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Di chúc là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha; là niềm tin sâu dắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau. Di chúc của Người đã trở thành thiêng...
Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hậu tuyển chọn
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Tuyển thơ tập hợp 141 tác phẩm của 115 nhà thơ đương đại Việt Nam và nước ngoài viết về Bác Hồ trong suốt hơn 75 năm qua, kể từ Cách mạng mùa thu tháng Tám năm 1945 cho đến nay. Ngoài ra, phần cuối của cuốn sách, nhóm biên soạn còn giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các tác giả để bạn đọc tiện tham khảo. Những bài thơ viết về Bác được giới thiệu trong tuyển thơ “Vào cõi Bác xưa” dù...
Tác giả: Nhóm tác giả thuộc Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, do tác giả Đỗ Hoàng Linh làm chủ biên
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách ảnh Nguyễn Ái - Quốc Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước được biên soạn, xuất bản bằng 4 thứ tiếng Việt, Anh, Nga, Trung Quốc. Ngoài phần Tiểu sử và phần Biên niên sự kiện, các tác giả đã lựa chọn, biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích quý giá có liên quan đến quá trình hoạt động của Người từ năm 1911 - 1945 với  mong muốn...
Tác giả: GS Song Thành
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lý luận Chính trị
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Nội dung cuốn sách có ba phần lớn: Phần thứ nhất gồm 3 chương, trong đó tác giả tập trung làm rõ quan niệm và tiêu chí để xem xét một nhà tư tưởng; những tiền đề lý luận và thực tiễn đã góp phần hình thành nên nhà tư tưởng Hồ Chí Minh; trình bày khái quát những cống hiến sáng tạo về tư tưởng - lý luận của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và ý nghĩa của nó đối với thời...
Tác giả: Mạch Quang Thắng
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lý luận Chính trị
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách là sự tổng hợp, khái quát những kết quả nghiên cứu của tác giả trong nhiều năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nội dung tập trung giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - bộ ba cấu thành nên con người kiệt xuất - Hồ Chí Minh và trở thành giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Qua đó nhằm...
Tác giả: T.Lan
Phát hành bởi: Sách Trưng bày
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện của T.Lan xuất bản lần đầu vào năm 1963, tiếp đó được xuất bản vào năm 1994, đã được đông đảo bạn đọc hoan nghênh và yêu thích. Nội dung cuốn sách ghi lại một số mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính Người vừa đi vừa kể lại trên đường ra mặt trận trong Chiến dịch Biên giới năm 1950. Nhân cuộc vận...
Tác giả: Trần Thị Ngân
Phát hành bởi: Sách Trưng bày
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Việt Nam có quyền kiêu hãnh và tự hào, vì chúng ta có một Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là ngọn đèn pha chói lọi soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy Hồ Chí Minh đã đi...
Tác giả: Trần Thị Ngân
Phát hành bởi: Sách Trưng bày
Còn trong kho: 0 cuốn
Miễn phí giao hàng sách !
Cho vào giỏ hàng
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Thanh toán
Việt Nam có quyền kiêu hãnh và tự hào, vì chúng ta có một Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là ngọn đèn pha chói lọi soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy Hồ Chí Minh đã đi...
  Trang  1 2 3 4 5